Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme COMPAS Metòd COMPAS
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Aktivite

Lèt Obsèvatwa

Api sou evalyasyon

Fòmasyon

Etid ak rechèch

Dokimantasyon

Atelye ak konferans