Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt Obsèvatwa Ayiti 4 | Atelye sou etid « Nosyon apwòch kominotè a nan milye iben : ka Pòtoprens la »

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Atelye sou etid « Nosyon apwòch kominotè a nan milye iben : ka Pòtoprens la »

Yon atelye travay anrelasyon ak etid gwoup URD a te mennen sou apwòch kominotè a te reyalize 14 septanm 2012 la. Se te yon fason pou pwofite prezans yon konsiltan antwopològ, Alice Corbet, ki te rekrite nan kad etid sa a pou fè echanj sou nosyon « kominotè » a an Ayiti.Travay sa a ap debouche sou yon rapò ki ta dwe pibliye nan kouran mwa oktòb 2012 la.