Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt obsèvatwa Ayiti 3 | Atelye travay nan kad etid sou Anviwònman ak Rekonstriksyon

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Atelye travay nan kad etid sou Anviwònman ak Rekonstriksyon

Gen yon atelye travay ki gen pou fèt nan fen mwa out la sou premye etid ka a : Bristou & Boben. Se ap okazyon pou reyini yon gwoup moun konpetan ki gen bon jan lide sou sitiyasyon nan katye sa a nan rejyon metwopoliten an, epi plis toujou sou lyen ant Anviwònman ak Rekonstriksyon an.