La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Editoryal

Dezyèm nimewo Lèt Obsèvatwa Ayiti a monte sou baz plizyè kontribisyon. Yon premye atik eksplore keksyon migrasyon entèn nan ak feblès enstitisyonèl yo kòm faktè ki ogmante dega tranbletanntè 12 janvye 2010 koze. Li devlope nan sans sa a lide katastwòf la pa sèlman gen yon kòz natirèl men tou lye ak absans planifikasyon depi plizyè deseni nan milye riral tankou nan milye iben.

Yon dezyèm atik abòde keksyon rekonstriksyon kay riral, yon analiz ki plis kritik ant yon repons d ijans ki pa bay twòp enpòtans ak espesifiste kiltirèl yo e yon repons ki ta pi byen fèt ak pi byen adapte ak fason moun yo viv nan milye riral la.

Yon twazyèm atik prezante toukout yon etid micro-zonaj ki ap fèt apre seyis la. Li gen pou objektif katografye ris yo tan li ap gade kalte sòl yo nan zòn metwopolitèn nan.

Yon katriyèm atik santre li sou leson nou aprann nan pwogram cash yo te mete sou pye nan repons ak seyis la. Nou ka wè entèvansyon nan milye iben yo te devlope yon seri mòd aktivite tounèf pou bay lajan ak sinistre yo. Atik sa a apiye li sou plizyè rapò ki te pibliye nan dènye mwa yo sou sijè sa a.

Pou fini, yon senkyèm atik fè referans ak yon etid kolektiv, sou repons medikal nan twa premye mwa apre sayis la, ki te fèt sou direksyon Òganizasyon Panamerikèn Lasante (OPS).