La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Editoryal

Obsèvatwa Groupe URD genyen kounyeya sis mwa depi li tabli nan peyi Ayiti. Peryòd sa a ki antre nan kad faz retrè asistans imanitè a ak elaborasyon estrateji nasyonal pou rekonstriksyon yo gen anpil gwo anje men tou anpil kè kase. Prezans anpil kan nan rejyon metwopoliten an ak yon okipasyon akselere yon seri teritwa se eleman esansyèl ki montre gwo nesesite non sèlman pou elabore yon politik nasyonal pou rekonstriksyon men tou pou montre mekanis pou aplikasyon li. Atik ki nan twazyèm Lèt Obsèvatwa a nan kè tranzisyon an epi ap eseye touche kèk eleman ki sansib anpil. Rekonstriksyon an pako kòmanse tout bon vre, li t ap prematire pou nou ta tire konklizyon lè nou konnen rekonstriksyon an planifye sou yon dizèn lane. Pwen nou adrese nan nimewo sa a, pou kounyeya, se sèlman yon seri pwen vijilans ; obsèvatwa gwoup URD a ap gen pou panche li sou yo nan mwa ki ap vini yo. Yo kapab sèvi pou chofe deba a swa nan kontribisyon pou pwochen Lèt Enfòmasyon an (ki gen po soti nan mwa septanm), swa nan atelye diskisyon. Pou travay sou anje sa yo, apò evalyasyon ak rechèch operasyonèl ki mache ak yo, epi tou leson ki soti nan lòt sitiyasyon menm jan an ap pote bon jan ekleraj. Se la a Obsèvatwa Ayiti a, ak fonksyon li pou apiye pwosesis pou moun aprann, pran tout sans li. Kontak nan Pòtoprens : Caroline BROUDIC – cbroudic@urd –Tél : +509 3170 7570 / Sit enternet : www.urd.org/haiti