Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt Obsèvatwa Ayiti 2 | Etid sou « apwòch kominotè » nan milye iben

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Etid sou « apwòch kominotè » nan milye iben

Apwòch kiminotè se yon tèm yo itilize anpil pami aktè imanitè ak devlopman nan peyi d Ayiti, men konsèp sa a gen ladan li yon seri reyalite byen diferan tou depan de entèvenan e plis ankò, dapre pèsepsyon popilasyon yo yo menm. Posibilite pou kalifye kisa sa vle di ‘apwòch kominotè’ nan peyi d Ayiti, etidye plis nannan koze a ak ki reyalite nosyon ‘kiminotè’ a koresponn ap pèmèt nou sezi keksyon patisipasyon popilasyon yo nan diferan faz nan egzekisyon pwojè yo.

Gwoup URD ta dwe demare nan jou ki ap vini yo yon pwojè rechèch operasyonèl ak devlope zouti nan bi pou i) etidye pwogram ki monte sou baz apwòch kominotè a, ii) apwofondi anje ki lye ak apwòch sa yo nan kontèks iben ayisyen,epi iii) pwopoze yon metodoloji ki aktyèl. Etid sa a ta dwe fèt sou yon peryòd 5 mwa epi ap antre nan kad aktivite obsèvatwa URD nan Peyi d Ayiti a.