Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt obsèvatwa Ayiti 3 | Evalyasyon pwogram Rekonstriksyon Lojman ak Katye yo

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Evalyasyon pwogram Rekonstriksyon Lojman ak Katye yo

Diskisyon yo ap fèt kounyeya ak ONU-Habitat Ayiti sou yon fòm « akò koperasyon ant Gwoup URD ak ONU-Habitat » sou yon pwojè evalyasyon. Se yon evalyasyon sou Pwogram pou Apiye Rekonstriksyon ak Lojman Katye yo, pwogram ki te kòmanse nan lane 2011 lan epi ki ap gen pou fini nan mitan ane 2014 la. Gwoup URD pwopoze yon evalyasyon san rete nan twa etap : misyon evalyasyon (entèmedyè) nòmal nan lane 2012 la, workshop nan lane 2013 la, dènye misyon evalyasyon (3) nan lane 2014 la.