La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Gwoup URD

Gwoup URD (Urgence-Réhabilitation-Développement) se yon enstiti d asosiyasyon k ap fè rechèch, evalyasyon, mete an plas metòd ak fè fòmasyon nan bi pou chanje pratik èd imanitè nan benefis moun ki nan pwoblèm yo.

Pou nou jwenn plis detay:www.urd.org/lassociation