Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Etid ak rechèch

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Etid ak rechèch

Apwofondi konesans nan rechèch tèren

Etid ak rechèch tèren se yon pòl aktiite enpotan pou gwoup URD a.

Obsèvatwa Ayiti a ap mennen yon seri rechèch sou sijè ki fenk parèt oubyen sou kèk keksyon ki gen anpil enpòtans, nan rapò avèk yon seri tematik sektoryèl osnon transvèsal. Objektif la se pi byen konprann anje kontèks la e pou bay aktè yo kèk pis pou amelyore pwogram yo.

Se ekip ayisyèn nan ak entènasyonal la ki memnen etid sa yo, gen yon pool ekspè nasyonal e entènasyonal, si gen bezwen pou sa, ki bay kout men.

Rezilta rechèch sa yo pibliye sou emails (pa mwayen Lèt enfòmasyon nou an yo ka telechaje yo sou entènèt depi sit nou an ak tou pa mwayen tablewonn pou remèt enfomasyon nou jwenn e nan patisipasyon nou nan konferans. Yon seri kopi papye toujou disponib nan sant dokimantasyon nou.

Pwojè rechèch URD fè deja oubyen ap antreprann :