La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Fòmasyon

Fòs ekspètiz URD genyen nan konsepsyon ak reyalizasyon fòmasyon pou granmoun fè Obsèvatwa a pwopoze aktè yo yon seri sesyon fòmasyon sou diferan tematik.

 

  • Fòmasyon sou evalyasyon pwojè ak pwogram

Gwoup URD ap pwopoze depi plizyè lane yon modil fòmasyon sou evalyasyon li prezante nan syèj li nan Pari ak lè yo mande sa nan peyi letranje. Nan kad obsèvatwa a, yo ap revize modil sa a pou adapte li pi byen ak kontèks Ayiti a. Li gen ladan eksperyans ak bon jan pratik nou jwenn nan evalyasyon aksyon imanitè ek devlopman an Ayiti, an patikilye sou keksyon relèvman ak devlopman.

Modil sou evalyasyon sa a gen ladan pati teyorik ak pratik avèk kèk etid ka, mizansityasyon, egzanp konkrè, fich egzèsis.

Fòmasyon sa a se ekip franko-ayisyèn Obsèvatwa a nan tèt kole ak Inivèsite Leta Ayiti k ap mennen li.

Fòmasyon sa a fèt pou pwofesyonèl ayisyen k ap travay nan òganizasyon nasyonal ak entènasyonal, nan enstitisyon piblik, bayè lajan yo oubyen ankò pou nenpòt lòt moun ki bezwen sa.

Konnen ki lè pwochenn fòmasyon ap reyalize.

 

  • Fòmasyon sou tematik sektoryèl oubyen transvèsal

Ekip URD a devlope yon pakèt lòt modil orijinal (anviwonman ak aksyon imanitè, patisipasyon popilasyon ki afekte yo; kalite èd, eks.), ki soti nan travay tèren, nan bi pou li ranfòse kapasite aktè yo nan domèn teknik, èd imanitè ak developman, epi tou pou yon pi bon konsiderasyon keksyon transvèsal yo.

Obsèvatwa ap reyalize fòmasyon pou satisfè bezwen espesifik aktè ki mande sa nan peyi a.

 

Ou swete yon fòmasyon pou ekip ou yo oubyen kèk enfòmasyon? Antre an kontak ak Isabelle Fortin

Pou ou jwenn plis enfòmasyon : Katalòg enfòmasyon 2012