Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt Obsèvatwa Ayiti 2

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Lèt Obsèvatwa Ayiti 2

Editoryal

 

  • Nouvèl Obsèvatwa Ayiti pote pou nou

Migrasyon ak Gouvènans ibèn : de tematik fondamantal epi ki mache ansanm nan kontèks rekonstriksyon lavil Pòtoprens lan

Kay nan rekonstriksyon an : kalòj pou moun dòmi oubyen bon jan Abitasyon Lakou pou moun viv jan li ye nan kilti ayisyen nan

Reyalizasyon yon pwojè mikwo-zonaj nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan

Pwogram lajan nan sant repons ak katastwòf ibèn nan Peyi d Ayiti : leson nou aprann

Jesyon sanitè gwo katastwòf yo

 

  • Leson nou aprann

Fòmasyon sou evalyasyon kalite pwojè ianitè yo

Etid sou « apwòch kominotè » milye iben

Etid sou “rekonstriksyon & anviwonman nan milye iben”

Konnen plis