Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt Obsèvatwa Ayiti 4

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Lèt Obsèvatwa Ayiti 4

Editoryal

 

  • Leson nou aprann

Ki asenisman dirab pou Ayiti? Rekòmandasyon ak leson ki soti nan Konferans Nasyonal sou asenisman dirab la, mwa jen 2012, Pòtoprens

Sekirite an Ayiti: yon dyalòg enposib?

Ranfòsman kominote yo nan jesyon anviwonnman katye yo nan Bristou-Boben : pwoblematik estati legal kominote yo nan jesyon teritwa iben an

 

  • Nouvèl Obsèvatwa Ayiti pote pou nou

Atelye sou etid « Anviwonnman ak Rekonstriksyon » an

Atelye sou etid « Nosyon apwòch kominotè a nan milye iben : ka Pòtoprens la »

Atelye retou sou fòmasyon « Evalyasyon Kalite pwojè yo »

Etid sou fonsye