Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt obsèvatwa Ayiti 3

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Lèt obsèvatwa Ayiti 3

Editoryal

 

  • Leson nou aprann

Èske metodoloji pou analize sitiyasyon alimantè ak ekonomik menaj yo apwopriye nan milye lavil ?

Evalye èd imanitè nan peyi Ayiti nan nivo rezilyans : premye leson metodolojik

Katye Bristou ak Boben fas ak desten yo (Ant ijans lan e rekonstriksyon an)

Ki leson pou rekonstriksyon an ki soti nan seyis 12 janvye 2010 la ?

 

  • Nouvèl Obsèvatwa Ayiti pote pou nou

Evalyasyon pwogram Rekonstriksyon Lojman ak Katye yo

Retou sou fòmasyon ki te fèt nan mwa avril ak me 2012 la

Atelye travay nan kad etid sou Anviwònman ak Rekonstriksyon

Yon nouvo adrès

Konnen plis