Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt Obsèvatwa Ayiti 1

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Lèt Obsèvatwa Ayiti 1

Editoryal

 

  • Nouvèl Obsèvatwa Ayiti pote pou nou

Premye nimewo „Ann evalye pou n ka vanse‟, lèt obsèvatwa Ayiti

Evalyasyon ansanm pwojè Fondasyon “Chaine du Bonheur” reyalize nan peyi d Ayiti pou peryòd sektanm 2010 rive jen 2012

Seminè sou evalyasyon pwojè ak program, k ap fèt nan Pòtoprens, soti 23 pou rive 47 avril

Pase men k ap fèt nan fason yo ap mennen bak “pwogràm fè moun jwenn ti kòb” ap fèt nan peyi a (fevriye - mas 2012)

 

  • Leson nou aprann

Nan ki sans fason èd la jere kapab mete moun sou kote epi diminye kapasite aktè lokal yo?

Mete moun sou kote nan pran desizyon ak vilnerabilite seksyèl nan kan deplase yo nan Pòtoprens

Fèmti kan yo & aktivite bay moun kay nan Pòtoprens

Reyabilitasyon & rekonstriksyon: pwogrè ak kèk keksyon

Konnen plis