La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Obsèvatwa Ayiti

Kreyasyon yon obsèvatwa an Ayiti se rezilta yon pakèt chita tande ak Rezo Evalyasyon Komite Èd ak Devlopman (CAD - OCDE), Rezo evalyasyon Nasyonzini yo (UNEG) et ALNAP.

Misyon li se ede kominote èd la, aktè imanitè ak devlopman yo, ak aktè ki nan peyi a aprann pi byen bon jan leson ki sot nan sitiyasyon kriz ak eksperyans, epi tou ankouraje chanjman nan pratik èd la.

Obsèvatwa a ap chita sou evalyasyon, anvan tout lòt bagay, kòm mekanis pou aprantisaj.

Bezwen ki fè pwojè egziste se:

  • Ranfòse kapasite nasyonal nan evalyasyon;
  • Kowòdone pwosesis evalyasyon, pataje pi byen leson ki soti nan eksperyans yo;
  • Ogmante konesans nan mennen rechèch pwofonn ,
  • Ankadre aprantisaj aktè imanitè ap fè.

Obsèvatwa a fèt gras ak leson nou jwenn nan yon pakèt lane eksperyans travay ak enplikasyon nan yon bann peyi, Afganistan anvan (2005 jiska 2008), aprè Tyad (depi 2009 pou rive jounen jodi a).

 

Apil lòt aktivite pou ogmante enpak e efikasite program yo, favorize echanj ak bonjan pratik:

  • Yon seri evalyasyon pwogram, men tou api nan planifikasyon powsesis evalyasyon se nannan pwojè sa a.

 

 
Aktivite obsèvatwa a soutni pa:
 
UKaid USAID IrishAid