La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Videyo

Nan kad kèk pwojè – pou ilistre avèk egzanp kèk aspè byen presi nan yon evalyasyon oubyen yon rechèch, an patikilye gras ak temwayaj tèren an – oubyen evènman, gwoup URD reyalize kèk videyo, pou konplete piblikasyon yo.

Videyo Ki fèt nan kad evalyasyon oubyen rechèch an Ayiti

  • Evalyasyon repons DG ECHO yo ak kriz Ayiti apre goudou goudou a, me 2011
    Evalyasyon sa te vize analize kalite pwogram ki te jwenn finansman DG ECHO an Ayiti pou l te fè parèt leson ki soti nan eksperyans sa yo nan bi pou l fè lòt planifikasyon estratejik nan lòt moman. Te gen senk videyo ki fèt nan kad sa a, pou l fè parèt analiz yo nan yon fason trasvèsal kèk sektè (prevansyon dezas ak sante).
  • Evalyasyon la pou la an Ayiti pou IASC, avril 2010
    Evalyasyon sa a te fèt ak patnè Global Public Policy Institute (GPPI) twa mwa apre seyis la. Fas ak anplè dezas sa a ak mayitid repons lan, Komite pèmanan Entè-òganizasyon, (CPIO/IASC) te deklanche la pou la yon posesis evalyasyon ki te dwe bay rekòmandasyon nan menm moman (ETR) pou desidè yo - nan nivo Ayiti ak Syèj ajans yo – enfòmasyon sou dewoulman repons lan epi pou jwenn repons toutan e pou pran mezi pou aplike rekòmandasyon yo. Yon videyo te fèt nan kad travay sa a (li te tradui nan lang angle).

Videyo ki te fèt nan lòt peyi pou sansibilize sou pwoblematik transvèsal aksyon imanitè nan kontèks kriz ak katastwòf

  • Pwojè « Résilience » sou rediksyon ris ak dezas, mas 2010-fen 2011
    Pwojè « Résilience » (Risk Education Iteractive Learning through Integrating Experiences, Networking and Coordination in Europe) vle analize kapasite popilasyon pou fè fas ak kriz ki makònen ak anviwònman epi ak klima a. Travay rechèch sa a ap fèt sou twa tèren : nan Bolivi, Etyopi ak Endonezi. Nou te reyalize yon videyo nan chak peyi sa a yo.

Ou ka gade retransmisyon kolòk oubyen konferans Gwoup URD òganize nan lòt peyi.