La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS
Flux RSS

Nouvèl obsèvatwa Ayiti pote pou nou

Atelye sou etid « Anviwonnman ak Rekonstriksyon » an

Yon atelye travay te reyini nan biwo Gwoup URD a, Pako, jou ki te vandredi 17 out la, sou pwoblematik « Anviwonnman ak Rekonstriksyon: ka Bristou Boben an».

Atelye sou etid « Nosyon apwòch kominotè a nan milye iben : ka Pòtoprens la »

Yon atelye travay anrelasyon ak etid gwoup URD a te mennen sou apwòch kominotè a te reyalize 14 septanm 2012 la.

Atelye retou sou fòmasyon « Evalyasyon Kalite pwojè yo »

Patisipan nan de sesyon fòmasyon sou evalyasyon kalite pwojè imanitè yo te jwenn envitasyon nan yon ½ jounen pataj eksperyans.

Etid sou fonsye

Rapò « Mawon reyalite a : pwopriyete fonsyè, enstitisyon ak aksyon imanitè apre tranbleman tè a an Ayiti » a, fwi yon kolaborasyon Humanitarian Policy Group ak Gwoup URD a, ta dwe pibliye nan semenn k ap vini la yo.

Flux RSS

Leson nou aprann

Sekirite an Ayiti: yon dyalòg enposib?

 

Sekirite a an Ayiti fè pati sijè pi gwo polemik ak divèjans nan mitan epi pami òganizasyon entènasyonal yo. Pèsepsyon yo sou ensekirite a, annefè, sibi gwo varyasyon soti sou yon aktè pou rive yon lòt, sa ki mennen kesyon fondman menm diferan pèsepsyon sa yo sou vyolans ak kriminalite, epitou, pou ale pi lwen, byenfonde mezi ki mete an plas yo pou reponn ak santiman ensekirite sa a.

Ranfòsman kominote yo nan jesyon anviwonnman katye yo nan Bristou-Boben : pwoblematik estati legal kominote yo nan jesyon teritwa iben an

 

Premye eleman rekòmandasyon yon rechèch ki te reyalize sou tèm « Anviwonnman ak rekonstriksyon nan rejyon metwopoliten Pòtoprens la : ka Bristou-Boben an » (katye nan komin Petyonvil la) » te montre enpòtans kominote a nan jesyon anviwonnman katye sa yo.

Ki asenisman dirab pou Ayiti? Rekòmandasyon ak leson ki soti nan Konferans Nasyonal sou asenisman dirab la, mwa jen 2012, Pòtoprens

 

Apre tranbleman tè a, divès pwojè asenisman ekolojik (EcoSan) tout kalite te reyalize nan kad repons imanitè a. Majorite pwojè sa yo te rankontre gwo difikilte, nou kapab menm di te echwe akòz aktè yo pa t ase konpetan, akòz yo te manke sèvi ak apwòch patisipatif la, akòz pa t gen pwojè pilòt ki te kapab sèvi pou teste pwojè yo sou yon ti echantiyon avan yo reyalize yo nan yon pi gran nechèl, san konte yon estimasyon bidjè ki te twò raz pou volè « soft » la (akonpayman) nan kategori pwojè sa yo.